Zajačí paprikáš

5.aug 2013

DSC_0440Tradičnú súťaž vo varení zajačieho paprikáša v rámci SNS 2013 vyhral celok orgaanizátorov t. j. Klubu drobnochovateľov Báčsky Petrovec Cepko, pod vedením Michala Ferku. Na druhom mieste sa umiestnili kuchári z Čelareva a ako tretí skončilo družstvo z Báčskej Palanky. Na podujatie sa inak prihlásilo osem celkov, dva však neprišli.Na majstrov kotlíka sa pozreli početní návštevníci; všetci pochválili výborné paprikáše.

jb

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs