50 rokov slovenského rokenrolu

3.aug 2013

DSC_0117Koncertom rockových skupín, ktorý odznel na nádvorí klubu Vrbara, početným milovníkom rockovej hudby sa predstavili všetkým dobre známe skupiny: Max, Fair play, Lude krawe, ale aj mladšie Undead Pulse, Alibi band a Oluja. Hudobníci zložili skúšku. Vynikajúca zábava vládla počas celého koncerta.

J. Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs