Aj Popoluška prišla na slávnosti

6.aug 2013

32popoluskafotka_JPGStretla sa tam s princom svojho života. Zaľúbili sa, zobrali sa a teraz žijú šťastne a veselo. Ba chystajú sa na detský divadelný festival do Šale na Slovensku. Možno im aj tam zatlieskajú tak, ako teraz počas 52. Slovenských národných slávností a predtým aj na 20. detskej divadelnej prehliadke 3 x Ď v Starej Pazove. Kde totiž divadielko Popoluška v réžii Zuzany Obšustovej, ktoré žiaci Základnej školy Bratstva v Aradáči predviedli na pódiu Slovenského vojvodinského divadla v sobotu popoludní 3. augusta, rovnako zožalo hŕbu potleskov.

J. Bartoš

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs