Akcia rovnania poľných ciest v Báčskom Petrovci

18.mar 2017

Akcia rovnania poľných ciest v Báčskom Petrovci

Akcia rovnania poľných ciest je už viac ako 30 rokov svojráznym sviatkom v Báčskom Petrovci. V nej pravidelne účinkujú zo 300 poľnohospodárov so svojimi traktormi a prívesnými strojmi.

Totiž, už tri desaťročia domáci poľnohospodári si naplno uvedomujú užitočnosť tejto akcie. Opraty pri organizovaní rovnania ciest v petrovskom chotári držia vedenie a aktivisti Klubu poľnohospodárov Báčsky Petrovec.

 

Rovnanie poľných ciest 2017

Ani tohto roku, keď dostali oboznámenie do schránok na domácu adresu, petrovských poľnohospodárov nebolo treba ani presviedčať, ani ťahať za rukáv. Jednou zo zriedkavostí, kde sú Petrovčania vzorní nielen pre okolité dediny, ale aj širší región, je práve akcia rovnania poľných ciest.

Včera a dnes sa mnohí Petrovčania a niekoľkí aj spoza chotára aktívne zapojili do tejto užitočnej akcie. Nové cesty v chotári nielenže sú naorané, ale aj rovné a možno po nich pohodlne jazdiť. Kým včera naorávali, dnes ráno sa s prívesnými strojmi účastníci rozdelili do skupín a chytili sa rovnať cesty v jednotlivých častiach petrovského chotára.

Organizátor v čele s predsedom Klubu poľnohospodárov v Petrovci Jankom Kováčom pre účastníkov i tohto roku prichystal raňajky a občerstvenie. Rušno nebolo iba v chotári. Aj v klube od rána bol zhon. Tam chystali raňajky, ale aj spoločný obed pre všetkých účastníkov.

 

Návšteva funkcionárov

Na vlastné oči presvedčiť sa o svornosti petrovských poľnohospodárov tohto roku prišli aj viacerí funkcionári. Akciu navštívili aj pomocník pokrajinského tajomníka pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo Vladimir Krsmanović a predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić so svojimi pomocníkmi.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs