Báčsky Petrovec: Obecná súťaž recitátorov

10.mar 2017

Báčsky Petrovec: Obecná súťaž recitátorov

Obecná súťaž recitátorov je prvý stupienok súťaže mladých recitátorov z celej krajiny. Pre Obec Báčsky Petrovec ju spravidla usporadúva Slovenské vojvodinské divadlo.

Tohtoročné kolo súťaže Básnik môjho rodu zorganizovali včera podvečer vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, keď súťažiacich bolo aj nad 50, tohto roku na prvý stupienok žiackej recitačnej súťaži prišlo 14 žiakov nižších ročníkov, 5 žiakov vyšších ročníkov a 11 gymnzistov.

Aj tento počet je uspokojujúci, keďže vlani súťažilo ich iba 22 žiakov z Petrovca, Kulpína a Hložian. Viaceré roky dozadu bolo cítiť absenciu Maglićanov, ale tohto roku zase chybovali hložianski žiaci. Azda z dôvodu, že nemá kto s nimi pracovať.

Hodnotiaca porota pracovala v zložení Milina Florianová, predsedníčka a členky Katarína Melegová-Melichová a Jaňa Urbančeková-Fejzulachiová.

Za úlohu mali z každej vekovej skupiny vybrať štyroch najúspešnejších, ktorých posunuli na oblastnú recitačnú prehliadku do Báča.

Nižšie ročníky základnej školy

V prvej skupine žiakov od 1. po 4. triedu základnej školy súťažilo 14 žiakov – 3 prváčky, 3 druháčky, 3 tretiaci a 5 štvrtáci. Ďalej postúpili:

 • druháčka Ksenia Vujačićová prednesom básne Kmotry Ľudmily Podjavorinskej (ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci);
 • štvrtáčka Anabela Myjavcová prednesom básne Františka Hrubína Červená čiapočka (ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci);
 • štvrták Milan Hansman prednesom básne Ľubomíra Feldeka O hluchej babke a vnúčikovi Zlatúškovi (ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci);
 • štvrták Zoran Mitić, ktorý zarecitoval báseň Duška Radovića Lovac i lav (ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne).

S petrovskými žiakmi pracovala Miluška Anušiaková-Majerová a s kulpínskym žiakom Tatiana Kováčová.

Vyššie ročníky základnej školy

V kategórii vyšších ročníkov základnej školy, teda žiakov od piatej po ôsmu triedu, aj tohto roku bolo najmenej súťažiacich. Súťažilo 5 dievčat – 1 piatačka a 4 ôsmačky. Všetky súťažiace žiačky sú z Petrovca a nacvičovala ich Miluška Anušiaková-Majerová. Ďalej postúpili:

 • piatačka Marcela Gániová so Slohovou úlohou Krsty Bendovej (ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci);
 • ôsmačka Mia Balážová prednesom Prvej lásky Borisa Filana (ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci);
 • ôsmačka Sandra TodorovićováBaladou o Aničkinom páde Ľubomíra Feldeka (ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci);
 • ôsmačka Dajana MelegováDobrákom a dobráčkou Johanna Wolfganga Goeteho (ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci),

Gymnazisti

V tretej najstaršej vekovej skupine súťažili žiaci stredných škôl, ktorých bolo na javisku 11. Ďalej postúpili žiaci Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom z Báčskeho Petrovca:

 • druháčka Emília Jana Pálešová z Erdevíka prednesom Človeka na Olympe Štefana Kuzmu;
 • druhák Jovan Pošta z Báčskej Palanky predniesol Za tebe govorim Matiju Bećkovića;
 • druháčka Anđela Selaková z Rumenky zarecitovala Takva sam kakva sam Jaquesa Prevérta;
 • štvrtáčka Andrea Horvatová z Nového Sadu s prednesom Takve pesme pišem Radmily Lazićovej.

Recitátorku Pálešovú k súťaži prichystala profesorka Marta Pavčoková a súťažiacich po srbsky profesorka Helena Despićová. Treba azda pripomenúť, že na rozdiel od základoškolákov, kde v najväčšej miere žiaci recitovali po slovensky, pri gymnazistoch v prevahe boli prednesy po srbsky.

Pre všetkých 12 najlepších recitátorov organizátor zabezpečil priliehavé darčeky. Súťaž moderovala Marína Turčanová.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs