Bibiana na BookILL feste

7.mar 2017

Bibiana na BookILL feste

Prejavy na úvod i na záver: Senka Vlahović Filipov (vľavo)

Prejavy na úvod i na záver: Senka Vlahović Filipov (vľavo)

Ilustrácia nepozná hranice ani prekážky. Ďakujúc tomu, ľudia z celého sveta navzájom komunikujú, takže sa ich ilustrácie  ocitli  na novosadskom knižnom salóne.

Uvedenými slovami riaditeľka BookILL festu Senka Vlahović Filipov uzavrela dnešné slávnostné otvorenie jedinečného podujatia venovaného knižnej ilustrácii. Asi hodinu predtým, na jej štarte ozrejmila význam, dosahy a poslanie 6. BookILL festu.

     Posun vpred

V mene spoluusporiadateľa, Novosadského veľtrhu, účastníkov pozdravil jeho výkonný riaditeľ Boris Nadlukač. Kladne sa zmienil o napredovaní festivalu otvárajúceho viaceré nové obzory knihám, ako aj obsahom salónu.

Riaditeľ organizátora, Banátskeho kultúrneho strediska Radovan Vlahović ozrejmil ako došlo k spolupráci s kovačickou Nadáciou Babka, následne i s bratislavskou Bibianou.

V pokračovaní požiadal  predstaviteľa veľvyslanectva SR v Belehrade, aby sa poďakoval  veľvyslankyni Slovenska v Srbsku pani Dagmar Repčekovej, tak za účasť na vlaňajšom festivale, no najmä za veľkú a nezištnú podporu kandidatúre Nového Sadu za Európsku metropolu kultúry 2021. A to z pozície krajiny, ktorá vlani v druhom polroku predsedala Európskej únii. Nový Sad aj zvolili za metropolu kultúry, čo znamená, že je pred všetkými z nás mnoho záväzkov na pláne príprav –  konštatoval Vlahović.

                           Ceny detskej poroty

Hosťujúcu výstavu  prác odmenených detskou porotou v rámci Bienále ilustrácií Bratislava v období rokov 1993 – 2015, otvoril tretí tajomník Veľvyslanectva SR v Belehrade Michal Hrušík. V prejave, ktorý mal v srbčine, poukázal na  skvelé ovzdušie na veľtržných podujatiach v Novom Sade, ako aj na to,  čo prinieslo  hodnotenie knižných ilustrácií deťmi.

Peter Tvrdoň a Pavel Babka

Peter Tvrdoň a Pavel Babka

Na rovnakú tému hovoril i riaditeľ Bibiany Peter Tvrdoň, kvitujúc, že sa za trinásť ročníkov bienále neudialo, aby sa mienky detí zhodli s mienkami odbornej poroty. Lebo je totiž jasné, že sa deti dívajú na svet celkom inými očami ako dospelí. Na záver pozdravného prejavu uviedol, že sa prvýkrát v dejinách BIB členkou medzinárodnej poroty stane predstaviteľka zo Srbska – Senka Vlahović Filipov – čo je len jednou  z ukážok nadštandardných vzťahov tejto inštitúcie so Srbskom.

        Uznania

Na záver dnešnej popoludňajšej akcie vyhlásili  víťazov, autorov najlepších prác.  Z vyše 2000 ilustrácií, ktoré prišli z 28 krajín sveta, trojčlenná odborná porota v čele so Slobodanom Ivkovom zvolila tie najlepšie v štyroch kategóriách. Laureátom najlepšej ilustrácie knihy pre deti je Jo Empson (Zjednotené Kráľovstvo), knihy básní Natalia Bica zo susedného Rumunska, knihy prózy Agnieszka Srokosz z Turecka a foto-ilustrácie knihy Nikolina Petolas z Chorvátska.

 

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs