Čarovná niť v ruke ženy

6.mar 2013

Matica slovenská v Srbsku, MOMS Báčsky Petrovec a Spolok petrovských žien v sobotu 9. marca o 19. hodine vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec usporiadajú promóciu knižného vydania MSS Čarovná niť v ruke ženy.

a. f.


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs