Časová os: Umrel Laza Lazarević

10.jan 2013

V dnešný deň v roku 1980 zomrel srbský spisovateľ a lekár Laza Lazarević, jeden z najvýznamnejších srbských realistov. Právo vyštudoval v Belehrade a medicínu v Berlíne. Napísal iba deväť poviedok: Prvi put s ocem na jutrenje, Sve će to narod pozlatiti, Vetar, Na bunaru, Školska ikona, On zna sve, U dobri čas hajduci, Verter, pokým sa poviedka Švabica zachovala iba vo fragmentoch.

Prekladal ruských spisovateľov Nikolaja Černiševského, Nikolaja Gogoľa a Alexeja Pisemského a francúzskeho spisovateľa Eugena Skriba. Ako lekár sa zúčastnil v organizácii zdravotných služieb v Srbsku a uverejnil 54 prác v odborných medicínskych časopisoch.

Zdroj: rtv

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs