SILNÁ BÚRKA

🕔16. mája 2013

SILNÁ BÚRKA, ktorá sa v sobotu v podvečerných hodinách prehnala Vojvodinou, zasiahla aj Báčsky Petrovec. So sebou priniesla silný vietor, krupobitie a veľa dažďa. Krúpy za dobrú polhodinku poškodili nielen siatiny v poli, ale aj stromy, kríky, vinič, zeleninu v záhradách. Zrazu

Čitať viac

SLÁVNOSŤ KONFIRMÁCIE

🕔16. mája 2013

SLÁVNOSŤ KONFIRMÁCIE V JÁNOŠÍCKOM KOSTOLE sa uskutočnila v prvú nedeľu po Vstúpení Pána Krista na nebesá. Keďže sa v minulom roku pre malý počet detí konfirmácia nekonala, v nedeľu 12. mája sa dospelými členmi cirkvi stalo 12 detí narodených v rokoch 2000 a 2001. Za prítomnosti

Čitať viac

Nečas s krupobitím v Kulpíne

🕔16. mája 2013

V sobotu 11. mája v predvečerných hodinách Kulpínom prehrmela nečakaná poveternostná pohroma. Najprv silný lejak vyplašil občanov a ihneď potom nasledovalo polhodinové krupobitie so silným vetrom, ktoré ničilo všetko pred sebou. Ľadové krúpy, ktoré sa s veľkým rachotom zosypali na dedinu a na chotár,

Čitať viac

Plány na oslavu Dňa osady

🕔16. mája 2013

V poradí deviate zasadnutie miestneho vedenia Kulpína usporiadali vo štvrtok 9. mája v priestoroch Miestneho spoločenstva. Členom rady sa v záverečnom bode venovanom dohovorom o oslave Dňa Kulpína pripojili i členovia vedenia Klubu Kulpínčanov. Po schválení zápisnice z minulého zasadnutia v prvom bode hovorili o

Čitať viac

🕔16. mája 2013

Ako aj mnohé iné veľtrhy a výstavy, i Novosadský veľtrh prešiel dlhodobým, takmer storočným vývojom.  V závislosti od spoločenských podmienok mal rôzne etapy poznačené i rôznymi prevládajúcimi prvkami.  Ani v minulosti však nebol len atraktívnym reklamným podujatím, rovnako tak ako ani dnes nie je

Čitať viac

Slnko a ruže

🕔16. mája 2013

Je to už tradícia, ktorá sa osvedčila: okolie Športovo-podnikateľského strediska Vojvodina v Novom Sade bolo zase pred týždňom najkrajšou časťou Nového Sadu. Pričinil sa o to ďalší pestrofarebný trh kvetov, o ktorom ťažko presne povedať, čo vlastne je to naj: ruža súťažila

Čitať viac

Záhadná dedina

🕔16. mája 2013

Záhadná dedina. Jazdiac z Nového Sadu regionálnou cestou smerom do Somboru neznámy cestovateľ sa určite prekvapí, keď prejde most cez kanál Dunaj – Tisa – Dunaj a vojde do nového sídliska, pričom na vchode zazrie len veľký počet pútačov, ale bez tabule

Čitať viac

STAVANIE MÁJA

🕔16. mája 2013

STAVANIE MÁJA v PETROVCI je už raritou. Hoci sa v tejto osade postupne upúšťa od tradície stavania májov, predsa sú i niekoľkí vytrvalci. Tak i tohto roku v noci medzi posledným aprílovým a prvým májovým dňom na niekoľkých miestach v osade „vyrástli“ povestné máje. Petrovskí požiarnici už

Čitať viac

Púchovskí farári a Hurbanovci

🕔16. mája 2013

Družobné styky na relácii Púchov – Stará Pazova nehatene prebiehajú nielen v kultúre, ale aj v iných oblastiach spoločensko-hospodárskeho a športového života od roku 1979. Podnetom na to je zmluva, podpísaním ktorej sa mesto Púchov a Obec – Miestne spoločenstvo Stará Pazova roku 2001 zaviazali, že

Čitať viac

Schválili zmenu štatútu

🕔16. mája 2013

V poradí desiate zasadnutie Zhromaždenia obce Šíd poznačila rozprava o zmenách štatútu Šídskej obce a protikladné názory výborníkov koalície pri moci a výborníkov z radov opozície. Zdôvodnenie podal podpredseda zhromaždenia Dr. Željko Fajfrić, ktorý ozrejmil priebeh verejnej rozpravy a zhromaždeniu predostrel návrh zmien štatútu. Koalícia

Čitať viac