Pracovná akcia

🕔18. apr 2013

V nedeľu 14. apríla Športovo-rekreačný spolok Smuđ v Kysáči usporiadal pracovnú akciu na úpravu trávnika okolo rybárskej chaty na kanáli. Ide o pravidelnú akciu, ktorá býva vždy začiatkom jari, keď to počasie dovolí. Tentoraz ju usporiadali štvrtý raz, a to za pomoci

Čitať viac

ZVOLILI NOVÉHO FARÁRA

🕔18. apr 2013

VOJLOVIČANIA SI ZVOLILI NOVÉHO ZBOROVÉHO FARÁRA. V druhú nedeľu po Veľkej noci vo vojlovickom evanjelickom cirkevnom zbore bolo slávnostne. Do tohto zboru v nedeľu 14. apríla zavítal biskup SEAVC  Samuel Vrbovský, senior banátsky Pavel Sklenár a farár Branislav Kulík, ktorí

Čitať viac

UŽ TRADIČNE V PIVNICI

🕔18. apr 2013

UŽ TRADIČNE V PIVNICI týždeň po Veľkej noci sa uskutočňuje slávnosť konfirmácie. Tak i tohto roku v nedeľu 7. apríla svoju krstnú zmluvu v chráme Božom potvrdilo 30 konfirmandov, z toho 9 dievčeniec a 21 chlapcov. Je to najpočetnejšia generácia

Čitať viac

Selenča

🕔18. apr 2013

Obecné Združenie pre boj proti cukrovke v Báči v utorok 9. apríla v Dome zdravia v Selenči zorganizovalo druhú tohtoročnú akciu merania hladiny cukru v krvi a krvného tlaku. V akcii sa zúčastnilo viac ako 170 občanov. Predsedníčka združenia Spomenka Nosálová bola

Čitať viac

SLÁVNOSŤ KONFIRMÁCIE

🕔18. apr 2013

SLÁVNOSŤ KONFIRMÁCIE V KULPÍNSKOM KOSTOLE tradične usporiadali v druhú nedeľu po Veľkej noci. Tak v nedeľu 14. apríla slávnostne prijali nových členov do radov evanjelického cirkevného zboru v Kulpíne. Za prítomnosti rodičov, starých rodičov, krstných rodičov a príbuzných vo vyzdobenom chráme svoju krstnú

Čitať viac

V ARADÁČI OTVORILI POLICAJNÚ POBOČKU

🕔18. apr 2013

V ARADÁČI OTVORILI POLICAJNÚ POBOČKU. Na skromnej slávnosti v sobotu 13. apríla v Aradáči otvorili policajnú pobočku, ktorá bude fungovať ako úrad policajného oddelenia v zreňaninskom mestskom sídlisku Bagljaš. Cieľom je umožniť občanom Aradáča ľahší kontakt s políciou, či už

Čitať viac

Poľné cesty, depónia, asfaltky

🕔18. apr 2013

V sobotu 13. apríla 2013, aj keď bolo trošku divné počasie, striedal sa slabý dážď a slniečko, Padinčania sa pustili do jarného upratovania. O ôsmej hodine ráno pri Loveckom spolku Zajac a pri tzv. Jahodárni sa  zhromaždilo okolo 60 poľnohospodárov

Čitať viac

Rovnali cesty, aby sa im ľahšie na roľu chodilo

🕔18. apr 2013

Tradičnú akciu rovnania poľných ciest v Kovačici usporiadali aj tohto roku, keď sa zhruba 80 poľnohospodárov so svojimi traktormi a prívesmi rozbehlo do úvratí kovačického chotára. Miestne spoločenstvo Kovačica využilo prvé jarné dni a v spolupráci so Združením poľnohospodárov Eurobanát

Čitať viac

Vlastné piliere do budúcnosti

🕔18. apr 2013

Už  to bolo zase tu: s istou dávkou zjednodušenia možno skonštatovať, že život pozostáva z odchodov a návratov. Platí to nielen v reláciách súčasných, ale i tých historických. Názornou ukážkou sú i Slováci v Ašani. Na sklonku 19. storočia prichádzali sem z Pazovy a inde, aby sa na rozhraní

Čitať viac

Špecifiká najdôležitejšieho podujatia

🕔18. apr 2013

Počas uplynulých desaťročí Novosadský veľtrh v podstate rástol a rozvíjal sa v rytme hospodárskeho pokroku krajiny, Vojvodiny a mesta, v ktorom sídli. Veľké priestorové, výstavné a iné kapacity, Kongresové stredisko, celý rad zariadení umožňovali a umožňujú, aby sa tisíce domácich a zahraničných vystavovateľov počas podujatí, ktorých sú aktérmi,

Čitať viac