Kukučín román písal v studenej ambulancii

🕔15. mar 2013

Martin Kukučín (1860 – 1928) ako spisovateľ patrí k významným predstaviteľom slovenského literárneho realizmu. V súkromnom živote, vlastným menom Matej Bencúr, bol lekár a humanista. Pochádzal zo zemianskej rodiny z Jasenovej. Po skončení evanjelického gymnázia v Revúcej a Martine, vyššieho gymnázia v Kežmarku a Šoproni,  lekársku fakultu skončil v Prahe.

Čitať viac

Pestúnska starostlivosť

🕔15. mar 2013

Stredisko pre sociálnu prácu a občania v spolupráci s Obcou Báčsky Petrovec v rámcoch zákonných možností a predpisov sa úspešne zapojili do procesu pestúnskej starostlivosti. Pri tej príležitosti 11. marca 2013 vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec prebiehalo slávnostné udelenie potvrdení pestúnskym

Čitať viac

Stará Pazova

🕔14. mar 2013

Začiatkom marca v chotári Vojky, v bezprostrednej blízkosti kanálu Veľký Begej, označili lokality, kde sa predpokladá, že ležia kazetové bomby, ktoré zostali z obdobia NATO agresie roku 1999. Odborníci na deaktivovanie výbušnín za prítomnosti predstaviteľov Obce Stará Pazova hneď označili nebezpečnú lokalitu. Projekt na

Čitať viac

Za sebou majú úspešný rok

🕔14. mar 2013

Rok 2012 pre Spolok petrovských žien (SPŽ) bol rokom prvého okrúhleho jubilea – uplynulo 10 rokov od obnovenia spolku. Petrovské ženy výročie primerane oslávili a rovnako tak, ako to robievali i v rokoch minulých, boli činné vo viacerých oblastiach: vydali receptár, usporiadali slávnostnú

Čitať viac

Písané svedectvo dejín spolku

🕔14. mar 2013

V sobotu 9. marca bola jubilejná výročná schôdza Dobrovoľného požiarnického spolku Kysáč. Prítomní hasiči a ich početní hostia si pripomenuli 80. výročie založenia a DHS vydal z tej príležitosti brožúru, v ktorej spracovali dejiny spolku. Snemovanie malo všetky prvky takéhoto podujatia. Okrem minuloročnej činnosti sa

Čitať viac

ZMIZLI VÁZY NA KYSÁČSKOM CINTORÍNE

🕔14. mar 2013

ZMIZLI VÁZY NA KYSÁČSKOM CINTORÍNE. Nemilo boli prekvapení viacerí Kysáčania, keď nedávno navštívili hrobky svojich najmilších a zistili, že vázy, do ktorých priniesli kvety, nie sú na svojom mieste. Zaúradovali totiž lúpežníci či skôr vandali, čo sa nestalo prvýkrát na kysáčskom

Čitať viac

Zvolili nové vedenie MS

🕔14. mar 2013

Vo všetkých miestnych spoločenstvách na území Obce Inđija v nedeľu 10. marca prebiehali voľby na členov rád MS so štvorročným mandátom. Voľby sa uskutočnili aj v Slankamenských Vinohradoch a občania populárnych Brehov mali možnosť (od 7. do 20. hodiny) hlasovať na jednom mieste

Čitať viac

Darček na zjedenie

🕔14. mar 2013

Oslavy 10. výročia obnovenia Spolku kysáčskych žien v stredu 6. marca 2013 sa začali prehliadkou bývalého Ferkovho domu, v ktorom spolkárky chcú zariadiť svojrázne múzeum či etno dom. Pre potreby kysáčskych žien tento dom kúpil Verejný podnik Poslovni prostor. S prácami, ktoré

Čitať viac

Ozvena detstva vábi z masteného chlebíka

🕔14. mar 2013

Ako dobre je zavolať deň pred odchodom na služobnú cestu; ešte raz si overiť, či sa dačo nezmenilo… Najmä keď sa po dlhom čase chystáte tam, kde ste neboli hádam aj celé desaťročie… Do redakcie sme 8. februára dostali oznámenie:

Čitať viac

V roku osláv pribudlo hasičské vozidlo

🕔14. mar 2013

Vlani, v roku jubilejnom – Dobrovoľný hasičský spolok Hložany oslávil 80. výročie založenia – si konečne hložianski požiarnici obstarali vlastné vozidlo na hasenie požiarov. Kúpili ho vďaka finančnej pomoci, t. j. pôžičky od firmy Hlaceul majiteľa Pavla Žemberyho. Tento údaj akosi

Čitať viac