Cirkevný spevokol 75-ročný

🕔1. jan 2013

Kovačica má medzi Slovákmi založený najstarší cirkevný spevokol v Banátskom senioráte. V dejinách nachádzame údaje, že pri cirkvi bol pôvodne založený mužský cirkevný spevokol, z ktorého sa neskoršie vyvinuli niekoľké spevácke telesá a ďalšie spevokoly v Kovačici. Z prvotného spevokolu

Čitať viac

Cool;turne Vianoce

🕔1. jan 2013

Trochu nového a sviežeho vánku do ustátej kultúrnej ponuky v Báčskom Petrovci vliali nádejní a predovšetkým mladí kreatívni ľudia z tejto osady a okolia v predvianočnom programe. Uskutočnili ho vo štvrtok 20. decembra na javisku veľkej siene Slovenského vojvodinského divadla

Čitať viac

Nielen kvantitatívny, ale aj kvalitatívny posun

🕔1. jan 2013

Koniec decembra je už tradičným termínom vyhodnotenia súbehov časopisu pre literatúru a umenie Nový život a časopisu pre deti Zornička. Osvedčených spisovateľov, ale aj tých začínajúcich odmenili v piatok 21. decembra 2012 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na

Čitať viac

Naši v Bežigradskej galérii

🕔1. jan 2013

Chodiac krížom-krážom zasneženou predvianočnou Ľubľanou s cieľom vychutnať čím viac výtvarných výstav – lebo väčšinu z nich na rozhraní dvoch rokov vystriedajú novými – zašla som aj do štvrte Bežigrad, kde sú dve inštitúcie toho druhu. Pomenovali ich podľa kraja,

Čitať viac

🕔1. jan 2013

S PÚCHOVČANMI O 19. PREHLIADKE 3 X Ď 2012 Zostane tvorivosť, láska k jazyku, vzťah ku kultúre V Starej Pazove v dňoch 16. až 19. novembra 2012 bola 19. Prehliadka detskej divadelnej tvorby 3 x Ď. Výkony malých hercov hodnotili

Čitať viac

Oslávili výročie pôsobenia

🕔1. jan 2013

Prvé výročie pôsobenia Kultúrno-umeleckého spolku Branka Radičevića v Kysáči oslávili jeho členovia koncertom v sobotu 15. decembra vo veľkej sále KIS Kysáč. Početnému obecenstvu sa niekoľkými tancami predstavila folklórna sekcia KUS Branka Radičevića, ktorú úspešne nacvičuje choreograf Sava Vulić. Za

Čitať viac

Svet v objektíve je plný tajomstiev

🕔1. jan 2013

Marína Hríbová, študentka, budúca vychovávateľka z Vojlovice, je všestranne činná a takmer celý svoj voľný čas venuje novinárstvu, práci s deťmi a mládežou v evanjelickom cirkevnom zbore a v Matici slovenskej. Pritom má stále so sebou fotoaparát, ktorým zvečňuje život

Čitať viac

JEDNÝM ZO ŠTYROCH

🕔1. jan 2013

JEDNÝM ZO ŠTYROCH tohtoročných nositeľov Ceny za životné dielo tradične udeľovanej Združením univerzitných pedagógov a vedcov pod záštitou Pokrajinského sekretariátu pre vedu a technologický rozvoj vlády APV je prof. Dr. Dušan Todorović z Akadémie umení v Novom Sade. Ďalšími tohtoročnými

Čitať viac

Fenomén novej vlny

🕔1. jan 2013

  Sú mladí, no dosiahli taký stupeň majstrovstva v umeleckom stvárňovaní súčasnosti, problémov človeka a doby, až im to možno závidieť. V poradí piate Svetové bienále študentského plagátu, ktoré sa začalo 18. decembra vo vestibule Master strediska Novosadského veľtrhu, je nielen

Čitať viac

Nedávne komentáre

 • n.k.

  n.k.

  ...hát... Chceli sme Západ ? Dostali sme - divoký. S orientalnou aromou Balkana ?

  Zobraziť článok
 • in cicVu we trust

  in cicVu we trust

  Kedze vieme ze ste spavni Quislingovia, vieme koho obvinite

  Zobraziť článok
 • V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

  V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

  Vážený pán Starosta, pravdaže, môžete uverejniť, len Vás poprosím, aby ste uviedli zdroj. Srdečný pozdrav z Vojvodiny! Vladimíra

  Zobraziť článok
 • Jozef Starosta

  Jozef Starosta

  Rád by som tento rozhovor s pánom Mihálom uverejnil aj na webovej stránke http://slovozbritskejkolumbie.ca Môžem?

  Zobraziť článok
 • Peter pán

  Peter pán

  Ja si myslím, že to bola Makanka aj s jej bulumentou. Kto by sa takého voľačoho aj spamätal?

  Zobraziť článok