Keď ľudia musia bojovať o ľudské práva

Keď ľudia musia bojovať o ľudské práva

🕔7. dec 2016

Základné ľudské práva, akým je právo na život, nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti a pod. sú neodňateľné a nescudziteľné. Hoci nie vždy boli súčasťou právneho systému. Už dávnejšie však sú. Mali by umožňovať plné využívanie schopností, inteligencie, talentu a znalostí

Čitať viac
Rozličnosť jesenného upratovania

Rozličnosť jesenného upratovania

🕔1. dec 2016

Koncom novembra a začiatkom decembra, keď Celziove stupne čoraz častejšie bozkávajú bod mrazu, pod dozorom slnka vychádzame do ulíc upratať svoje priedomia. Uvítať adventné obdobie, pre ktoré je príznačné duchovné „upratovanie“ vo vlastných srdciach. Prispieť k naplneniu poslania adventných týždňov,

Čitať viac
Zornička v éteri

Zornička v éteri

🕔23. nov 2016

Časopis pre deti Zornička bojuje proti kríze literárneho vkusu. Vždy to tak bolo. Teraz však boj zaostrila a bojové pole rozšírila aj na Rádio Nový Sad. Od minulej nedele v éteri Rádia Nový Sad, v rámci vysielania pre deti, každú tretiu nedeľu v mesiaci

Čitať viac
Matica slovenská v Srbsku – novelizácia stanov a život etnika

Matica slovenská v Srbsku – novelizácia stanov a život etnika

🕔22. nov 2016

V živote každého národnostného spoločenstva zasiahnutie do jeho trvaloudržateľnosti, činnosti, do  výsledkov práce a zachovania identity väčšou mierou závisí tak od jednotlivcov, ako i od jeho organizovaných, spoločenských síl, angažovanosti, poznania skutočnosti, zváženia reálií. Vzťahuje sa to i na inštitúcie

Čitať viac
Manipulácia a netolerancia v politike

Manipulácia a netolerancia v politike

🕔16. nov 2016

Manipulátorov v spoločnosti je habadej. Medzi politikmi ich je hádam najviac. Tí už majú získané „certifikáty“ na tému manipulácia más, ktorou by radi obalamútiť aj médiá. Manipulačné triky však, žiaľ, prinášajú aj plody. Manipulujú politici, niektoré médiá tiež. V nedávnych

Čitať viac
Bojovníci jesene života a tí druhí na lokálnych frontoch

Bojovníci jesene života a tí druhí na lokálnych frontoch

🕔3. nov 2016

V sídelnom meste našej krajiny sa občas štrajkuje. (Ale nič sa tým nerieši.) V tento utorok belehradskými ulicami s transparentmi pochodovali dôchodcovia. Našich najstarších spoluobčanov nahneval sľub srbského premiéra, že od januára budúceho roku penzie budú „hrubšie“ o jedno, resp. dve percentá. Združenie syndikátov

Čitať viac
Kultúra na stračej nôžke globalizácie a “problémový” koberec

Kultúra na stračej nôžke globalizácie a “problémový” koberec

🕔27. okt 2016

Globalizácia sa v kontexte našej spoločnosti zväčša skloňuje v negatívnych odtieňoch, lebo tento jav je vraj zhubný pre tzv. tradičné identity a kultúry, akou je aj tá naša slovenská. Bez pochybností možno povedať, že mnohoraké procesy prebiehajúce v rámci globalizácie kulturologicky transformujú náš

Čitať viac
Sloboda tlače cez narodeninové okuliare

Sloboda tlače cez narodeninové okuliare

🕔19. okt 2016

„Po prečítaní daj ďalej!!!“ písalo sa v prvom čísle Hlasu ľudu, ktoré na dvoch stranách vyšlo 19. októbra 1944. Tieto čitateľské maniere sa zachovali dodnes, lebo naše noviny sa skutočne podávajú z ruky do ruky. Čítajú sa v kruhu rodiny, analyzujú sa fotografie, zachytáva

Čitať viac
Samotárstvo v starobe

Samotárstvo v starobe

🕔12. okt 2016

Krajina starých. Aj tak by sa v posledných rokoch mohlo nazvať Srbsko. Empirické údaje Republikového štatistického ústavu hovoria o tom, že priemerný vek obyvateľov našej krajiny sa z roka na rok šplhá na vyšší stupienok. V roku 2002 číslo, ktoré opisuje priemerný životný vek,

Čitať viac
Húsky moje, poďte domov!

Húsky moje, poďte domov!

🕔6. okt 2016

Všetci poznáme detskú ľudovú hru, v ktorej je dôraz na pohybe a naháňačke medzi húsatami a vlkom. Poznajú ju aj naše deti, alebo im radšej do rúk pcháme smartfóny a tablety? Prvý októbrový týždeň je už štandardne vyhradený pre deti. Aj tohto roku sa

Čitať viac