Čo znamená „podvrhnúť sa operácii“?

2.feb 2016

Čo znamená „podvrhnúť sa operácii“?

 

jazykomyly-logo (1)Spojenie „podvrhnúť sa operácii“ by znalci spisovnej slovenčiny  zhodnotili ako veľmi sporné. Aj napriek tomu, že medzi nami príslušníkmi slovenského vojvodinského spoločenstva často počuť, že sa naši známi, priatelia „podvrhli operácii“, veru by sa zle povodili v tomto úkone. V srbčine je síce spojenie podvrgli su se operaciji nie diskutabilné, celkom vystihuje podstatu veci. Avšak v slovenčine je prípad už iný. Sloveso podvrhnúť nie je významovo rovnoznačné so slovesom podvrgnuti, i keď sú tieto dve slovesá čo do zvukovej stránky veľmi podobné. Čo teda znamená sloveso podvrhnúť: je to so zlým úmyslom niečo, niekoho potajomky niekde umiestniť, podstrčiť: tajomníkovi podvrhli, podstrčili sfalšované dokumenty. Jedným z významov je i vpašovať: povedzme vpašovať drogy. Dokonca aj podhodiť: napríklad ježibaba podhodila princeznej šteňa. No a z týchto niekoľko riadkov nám je celkom jasné, že spojenie podrobiť sa operácii je nezmyselné.

Slovenčina pripúšťa v tomto ohľade spojenie podrobiť sa operácii. V Krátkom slovníku slovenského jazyka pri hesle podrobiť sú ešte tieto významy: podriadiť, podmaniť si krajinu hospodársky, sú napr. podmanené národy; alebo istou činnosťou urobiť predmetom zásahu: podrobiť román kritickej analýze, ako i podrobiť pacienta vyšetrovaniu. No a zvratné sloveso podrobiť sa zase môžeme použiť v týchto prípadoch: aj podriadiť sa, poddať sa: podrobiť sa rozkazu, národ sa nepodrobil násiliu…; aj súhlasiť s vykonaním niečoho na sebe, so sebou, podvoliť sa, privolať: podrobiť sa skúške, operácii.

V tejto súvislosti treba upozorniť na nesúvislosť slovies podrobiť a nadrobiť. My vieme neraz povedať, že sme podrobili chlieb mačkám, psíkom… a tu robíme chybu. Polámať, pomrviť na drobné kúsky chlieb, čokoládu… je nadrobiť, povedzme nadrobiť si chlieb do polievky. V súvislosti s týmto slovesom sa hodí spomenúť i ten druhý význam: prirobiť niečo k niečomu, predĺžiť, zvýšiť: nadrobiť tyč o pol metra, nadrobiť sveter − nadpliesť, ako i nadpracovať, napr. nadrobiť zmeškané hodiny.

Anna Horvátová

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs

Napísať komentár

0 komentárov

Zatiaľ žiadne komentáre!

Môžete byť prvý, kto komentoval tento príspevok !

Napísať komentár
Zobraziť komentáre

Napísať komentár

PODMIENKY POUŽÍVANIA
Komentáre, ktoré obsahujú vulgárne, urážlivé, rasistické alebo šovinistické odkazy nebudú zverejnené. Prosíme čitateľov, aby pri písaní komentárov dbali na pravopisné pravidlá. Komentáre napísané veľkými písmenami nebudú zverejnené. Názory vyjadrené v komentároch predstavujú osobnú mienku autora komentára a nekorešpondujú s názormi redakcie Hlasu ľudu. *

Najnovšie komentáre

 • Jaro

  Jaro

  Toto ste chceli Slováci, toto? Aby vám reč zanikla, tlač a slovenské slovo? A čo ste čakali, keď ste si…

  Zobraziť článok
 • Jasna

  Jasna

  Nak sa nezhovarame o kadrovani aj kto chodil po obci nahovarat ludi za koho abi hlasovali.Jedna rodina na čele,ktora bola…

  Zobraziť článok
 • jasnovidec

  jasnovidec

  už dávno čanak nemá takú silu ako v roku 1992 ked mu voliči verili. sklamal, lebo bol pri moci a…

  Zobraziť článok
 • Jan

  Jan

  Canak deli sendvice a je separatista ako vecina slovakov seliakov preto hlasi v Petrovci. V hlavach gazdov seliakov sa sniva…

  Zobraziť článok
 • spolu žiť

  spolu žiť

  Mali by byť všetci traja Slováci, alebo aspoň dvaja ak sa pozeráme na tú etnickú proporciu na úrovni lokálnej samosprávy.

  Zobraziť článok