Cyrilika na novosadských autobusoch

14.jan 2013

[youtube qOf69Fdz-H0]

Zástupca novosadského primátora Borko Ilić vyhlásil, že Verejná mestská doprava zmení písmo na smerovkách v mestských autobusoch, čím prispejú k návratu cyriliky do novosadských ulíc.

„Návrat cyriliky do novosadských ulíc predstavuje dôležitý krok k zachovaniu kultúry a tradície tohto mesta a myslím si, že to bude zaujímavé aj pre turistov, ktorí nás posledné roky vo veľkom počte navštevujú,“ vyhlásil Ilić. Podľa neho cyrilika nebude problém pre turistov, lebo na smerovkách zostanú čísla autobusu.

V nadchádzajúcom období v novosadskej verejnej doprave plánujú ešte jednu novinku – zaviesť elektronický systém vyberania poplatkov.

Zdroj: rtv.rs

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs