Delili „volebné“ balíky v Kysáči?

13.okt 2015

Delili „volebné“ balíky v Kysáči?

volby

Zdroj: autonomija.info

Na nedeľných doplnkových voľbách pre dvoch členov Rady a dvoch členov Dozornej  rady MS Kysáč Srbská pokroková strana získala najviac hlasov.

Medzitým, Mestský výbor Demokratickej strany v Novom Sade včera vyhlásil, že „niekoľko dní pred voľbami, ako aj v deň hlasovania, z viacero strán potvrdili informácie o rozdelení balíčkov mäsových výrobkov, ako aj o peňažnej úhrade, ktorú ponúkali za hlasy“. Ako ďalej uviedli, potvrdené boli aj stále telefonáty  a návštevy do domov občanov Kysáča.

Aj napriek našim pokusom dostať vyhlásenie od Jána Marčoka, predsedu Srbskej pokrokovej strany v Kysáči, zatiaľ nemáme potvrdené či dáke balíky boli rozdelené a kto ich rozdelil.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs