Deň otvorených dverí v petrovskom gymnáziu

13.apr 2016

Deň otvorených dverí v petrovskom gymnáziu

Foto: K. Gažová

Foto: K. Gažová

V sobotu 16. apríla v Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci po prvýkrát usporiadajú Deň otvorených dverí.

Všetci záujemcovia sa od 9.00 – 18.00 budú môcť obzrieť školu, poinformovať o spôsobe vzdelávania, ako aj o novom počítačovom profile, ktorý odštartuje od budúceho školského roku.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs