Deň štátnosti

19.feb 2013

K jednému z najvýznamnejších dátumov v historickom, politickom a kultúrnom kalendári Srbska – Dňu štátnosti prebiehal 15. februára celý rad podujatí a akcií. Najslávnostnejšie bolo v Národnom zhromaždení Srbska (na snímke), kde na jeho slávnostnej schôdzi prezident Tomislav Nikolić odkázal, že je najdôležitejšou úlohou zachovať Srbsko v rámci jeho hraníc. Vyzdvihol, že je Srbsko demokratický štát, ktorý bojuje proti kriminalite, rokuje s dočasnými inštitúciami v Prištine a právom očakáva dátum pre rokovania s Európskou úniou. „Nesmieme strácať nádej a nechceme prerušiť spravodlivé úsilie za zachovanie nášho územia a identity – nášho srdca a duše, Kosova a Metóchie,“ prízvukoval prezident Nikolić. Pripomenul, že 15. februára pred 209. rokmi vypuklo Prvé srbské povstanie a že pred 178. rokmi bola schválená Sretenjská ústava, prvá demokratická ústava Srbska. Poukázal, že sila ústavy aj v súčasnosti vyplýva z ochoty a rozhodnosti každého občana brániť ju a že by bez podpory občanov ústavné práva boli zagarantované len na papieri. Na slávnostnej schôdzi boli i predstavitelia vlády v čele s premiérom Ivicom Dačićom, Vojska Srbska, náboženských spoločenstiev, diplomatického zboru, tiež bývalí prezidenti Boris Tadić, Zoran Lilić a Milan Milutinović.

                                                                                   Snímka: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs