Deň študentov

3.apr 2013

Študentská únia Filozofickej fakulty v Novom Sade a Študentské kultúrne centrum zaznamenajú vo štvrtok 4. apríla Deň študentov. Na námestí Dositeja Obradovića bude odvysielané špeciálne rozhlasové vysielanie Uzbudilnik sa Mlađom i Daškom, ktoré sa vysiela na rádiu AS fm.

Kreatívnymi odpoveďami na tému Ja som študent/ka a ja môžem/žiadam/musím/zasluhujem si študenti budú mať možnosť získať stúpenky na nadchádzajúce koncerty v Študentskom kultúrnom centre Fabrika.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs