Desať listín dostalo zelenú

30.mar 2016

Desať listín dostalo zelenú

volbyfbRepubliková volebná komisia do dnes schválila desať volebných listín.

Najprv schválili listinu Muamer Zukorlić – Bosniacke demokratické spoločenstvo Sandžaku, ktorá má status strany národnostnej menšiny, ako aj SDA Sandžaku – Dr. Sulejman Ugljanin, ktorá má tiež status strany národnostnej menšiny.

Republiková volebná komisia najprv schválila listinu Zhodne pre Srbsko – Národný zväz – Glišić · Parović a o niekoľko dní ju stiahla zo zoznamu schválených listín, keďže táto skupina občanov nekorigovala nepresnosti.

Zatiaľ poslednou schválenou listinou pre parlamentné voľby je listina Pre slobodné Srbsko – Zavetnici – Milica Ɖurđević.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs