Desať listín pre novosadské Zhromaždenie

30.mar 2016

Desať listín pre novosadské Zhromaždenie

volbyfbMestská volebná komisia v Novom Sade zatiaľ schválila 10 listín.

Deviatu v poradí schválili listinu Zelená strana, ktorú odovzdala Koalícia Zelená strana. Táto koalícia má status koalície politických strán národnostných menšín.

Desiatou schválenou listinou je listina Boris Tadić, Čedomir Jovanović – Zväz pre lepší Nový Sad, Sociálnodemokratická strana, Liberálnodemokratická strana a Zelená ekologická strana – Zelení.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs