Desaťročie v objektíve

3.aug 2013

DSC_0631Desaťročie v objektíve je názov výstavy fotografií autora Ota Filipa, ktorú slávnostne otvorili v piatok, vo foyeri Slovenského vojvodinského divadla. Na početných fotkách sú zachytené momenty od prvého elektorského zasadnutia NRSNM v roku 2003 po slávnostné zasadnutie v Zhromaždení AP Vojvodiny, ktoré bolo vo štvrtok 1. augusta.

 

J. Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs