Desiate výročie vraždy Zorana Đinđića

13.mar 2013

Na desiate výročie vraždy Zorana Đinđića (1952 – 2003), prvého demokratického premiéra a predsedu Demokratickej strany, si pripomenuli aj v Starej Pazove. V utorok 12. marca na námestí pomenovanom podľa neho sa zhromaždili tamojší členovia OV DS Stará Pazova a občania mesta. Kvety k pamätnej tabuli na Námestí Dr. Zorana Đinđića položil Jovan Tišma, predseda OV DS Stará Pazova.

a. lš.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs