Desiate výročie vraždy Zorana Đinđića

12.mar 2013

V dnešný deň si Srbsko pripomína desať rokov od vraždy prvého demokratického premiéra a predsedu Demokratickej strany Dr. Zorana Đinđića.

Členovia vlády položia veniec k pamätnej tabuli, ktorá sa nachádza na nádvorí vlády Srbska na Nemanjovej ulici. Uskutoční sa aj tradičný Pochod pre Zorana, na ktorom sa po prvý krát spolu zúčastnia stúpenci Demokratickej strany a Liberálno-demokratickej strany.

Tanjug

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs