K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965)
V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka.
Je vydatá a má dve dcéry.
Kontakt: gazova@hl.rs