Diaľničný poplatok z Nového Sadu do Belehradu – 210 din

14.jan 2016

Diaľničný poplatok z Nového Sadu do Belehradu – 210 din

Foto: www.panoramio.com

Foto: www.panoramio.com

Vláda Srbska schválila zdraženie diaľničného poplatku vo výške 10%. Podľa nového cenníka poplatok z Nového Sadu do Belehradu bude stať 210 dinárov, namiesto terajších 190 dinárov, zatiaľ čo z Belehradu do Nišu namiesto 730 dinárov vodiči zaplatia zhruba 800 dinárov.

Hosťujúc vo vysielaní televízie N1 Zoran Drobnjak, riaditeľ VP Putevi Srbije,  zdôraznil, že posledné zdraženie diaľničného poplatku bolo 2. februára 2008.  Konštatáciu novinárky, že ani platy občanov neboli zvýšené, dokonca boli znížené, riaditeľ podniku skomentoval, že diaľnicou jazdia občania, ktorí majú nadostač peňazí na palivo. „ Ak si môžu zaplatiť palivo, môžu aj diaľničný poplatok,“ povedal Drobnjak.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs