Dino park – nová turistická ponuka v Novom Sade

23.apr 2016

Dino park – nová turistická ponuka v Novom Sade

Podľa vzoru na početné európske a svetové metropoly aj v Novom Sade od dnes funguje edukačno-zábavný park Dino park.

DSC_0648

Park sa nachádza vedľa Športovo-podnikateľského strediska SPENS a rozprestiera sa na rozlohe 1, 7 ha.

Tiranosaurus - 15 m dlhý, 6 m vysoký

Tiranosaurus – 15 m dlhý, 6 m vysoký

Návštevníci majú možnosť pozrieť si repliky 24 dinosaurov z éry Mezozoikum, z ktorých je väčšina multimediálneho charakteru – napodobňujú hlas dinosaurov a pohybujú sa.

DSC_0779

Samozrejme, všetci návštevníci sa o dinosauroch môžu dozvedieť aj od sprievodcov – študentov zemepisu a biológie Prírodo-matematickej fakulty v Novom Sade a môžu sa vyskúšať aj v úlohe archeológov a vykopať (aj) fosíliu dinosaura.

Brahiosaurus - jeden z najvyšších a najväčších dinosaurov

Brahiosaurus – jeden z najvyšších a najväčších dinosaurov

 

Dino park bude otvorený každý deň, do konca októbra.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs