Dva piliere

1.apr 2014

Dva piliere

14ruzgelloJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: RUŽICA GELO, CHORVÁTSKA NEGOCIÁTORKA PRE OBLASŤ POĽNOHOSPODÁRSTVA

– Ktorý moment rokovaní, ktoré ste viedli, by ste zhodnotili ako zvlášť pekný?

– Pre mňa osobne najkrajšou chvíľou rokovaní bola tá, keď sme dosiahli dohodu o finančných prostriedkoch. Tou finančnou alokáciou, ktorá je určená Chorvátsku, sme boli spokojní. Bol to vlastne prelomový bod označujúci koniec rokovaní. Ináč mali sme dosť veľa trampôt v súvislosti s rybárstvom a bolo veľa problémov aj keď ide o víno, jeho označovanie, značky zemepisného pôvodu. Sú to otázky, ktoré sa možno budú vliecť, pretrvávať aj po vstupe do Európskej únie, no nazdávam sa, že ich dobre riešime. Celková ročná suma, ktorou budeme disponovať pre poľnohospodárstvo na základe dvoch pilierov, je približne 750 miliónov eur. Prvým pilierom sú priame platby a opatrenia týkajúce sa úpravy trhu. Ich zásadným cieľom je zabezpečiť istú úroveň dôchodku poľnohospodárskym výrobcom. Druhým pilierom je vidiecky rozvoj, obsahujúci tak kapitálne investície, ako aj iné opatrenia v záujme celkového rozvoja týchto oblastí.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs