Ekumenický Svetový deň modlitieb

1.mar 2013

Kresťania v celom svete dnes zaznamenajú Svetový deň modlitieb. Tohtoročný program pripravili kresťanky z Francúzska na tému Prišiel som ako cudzinec a prichytili ste ma. Vybrali dva biblické texty – 3. Mojžišova 19, kapitola, verše 1, 2, 33 – 36 a Matúš 25. kapitola, verše 31 – 40.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs