Elektronické zdravotné knižky

19.jún 2013

98152„Papierové zdravotné knižky budú nahradené elektronickými do konca roku 2014,“ vyhlásil riaditeľ Republikového fondu zdravotného poistenia.

Nová zdravotná knižka bude stáť 500 din a pre sociálne najohrozenejších občanov bude zdarma.

Projekt bude prebiehať v dvoch fázach. V prvej fáze, od júla – septembra,  vydajú 80-tisíc nových zdravotných knižiek pre Kolubarský okres. Druhá fáza bude trvať od októbra do konca roku 2014.

Tanjug

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs