Európsky týždeň miest a regiónov

13.okt 2015

Európsky týždeň miest a regiónov

Zdroj: flickr.com/opendays

Zdroj: flickr.com/opendays

V Bruseli včera štartoval Európsky týždeň miest a regiónov „Otvorené dni 2015“ (Open Days 2015), ktorý potrvá do 15. októbra.

Počas týchto dní delegácia pokrajinskej vlády zrealizuje početné stretnutia s predstaviteľmi európskych inštitúcií, regiónov a miest.

Dnes prebiehal okrúhly stôl Understanding Vojvodina, ktorý organizovali Európsky parlament, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, v spolupráci s Fondom pre Európske práce AP Vojvodiny. Zámerom tohto okrúhleho stola bolo ukázať na multikultúrnosť Vojvodiny a vzájomnú spoluprácu národností v pokrajine, a to cez prizmu 6 profesionálnych ustanovizní kultúry srbského národa a kultúrnych ustanovizní Slovákov, Maďarov, Rumunov, Rusínov a Chorvátov.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs