EXIT 2013

10.júl 2013

dance-arenaDnes sa otvárajú brány 14. EXIT festivalu. Aj v tomto roku sa očakáva príhod milovníkov hudby z viac ako 60 štátov zo všetkých kontinentov. Na Petrovaradínskej pevnosti je postavené 14 javísk, na ktorých sa do 14. júla predstavia svetové hudobné mená: Atoms for Peace, Fatboy slim, The Prodigy, David Guetta, Nick Cave, Snoop Dogg a iní.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs