J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PANJIK (1984)
Sa redakcijom „Hlas ljudu“ je 2010. godine najpre počela da sarađuje kao spoljna saradnica a kasnije je zaposlena na mestu novinar – dopisnik. Od januara 2018. odgovorna je urednica omladinskog časopisa “Vzlet”.
Predmet njenog interesovanja su socijalne teme, odn. problemi marginalizovanih grupa ljudi.

Kontakt: panikova@hl.rs