Finálová súťaž v prednese poézie a prózy žien

10.apr 2013

V organizácii Asociácie slovenských spolkov žien v nedeľu 14. apríla o 17. hodine v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka bude finálová súťaž v prednese poézie a prózy žien. Na súťaži sa zúčastnia víťazky regionálnych súťaží z Báčky, Banátu a Sriemu.

J. Č-p

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs