Frajerčenia na Tretej ulici

7.aug 2013

32SNS-divadlo_JPGFrajerčenia na Tretej ulici počas SNS v nedeľu 4. augusta zožalo veľký úspech aj napriek veľkej horúčave. Kulpínski divadelníci s predstavením, pod ktoré sa podpisuje režisér Michal Babiak, sa profesionálne zúčtovali aj s vysokou teplotou vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla, ale aj s hlukom prichádzajúcim zo susednej kaviarne a z námestia. Kvalitným predvedením pred početným publikom ešte raz potvrdili, že v Kulpíne ochotnícke divadlo pretrváva na profesionálnej úrovni.

V. D. V.

(foto: archív A. Francistyovej)

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs