Humánne gesto bijelinských cirkevníkov

29.dec 2013

Humánne gesto bijelinských cirkevníkov

Mária Dagmar Mlinarićová so svojimi žiakmi z Janje

Mária Dagmar Mlinarićová so svojimi žiakmi z Janje

Cirkevný zbor Slovenskej evanjelickej cirkvi v Bijeline tento víkend preukázal humánne gesto. Niekoľko vianočných  balíčkov, ktoré zbor dostal od organizácie Samaritan`s purse, organizujúcej akciu pod názvom Vianočné dieťa,  bijelinskí cirkevníci odovzdali ôsmym žiakom s osobitnými potrebami zo Základnej školy v Janji (predmestie Bijeliny). Darčeky odniesli predstavitelia zboru v čele s profesorkou Máriou Dagmar Mlinarićovou, ktorá je zároveň profesorkou týmto žiakom. Usmiate tváre detí na fotografii hovoria o ich príjemnom prekvapení z darčekov.

                                                                                                St. S.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981)
Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania.
Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka.
Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči).
Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov.
V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov.
Kontakt: dorcova@hl.rs