Informácie z Múzea Vojvodiny

29.jan 2013

Z Múzea Vojvodiny informujú, že v piatok 1. februára pri príležitostí Dňa mesta Nový Sad vstup do múzea bude zdarma. Návštevníci si môžu pozrieť výstavy Vojvodina od paleolitu do polovice 20. storočiaVšetko je iba reklama.

Pri príležitosti oslavy mesta Nový Sad v aule múzea bude vyložený nový predmet – najstaršia veduta mesta Nový Sad.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs