Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov

10.apr 2013

Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov je názov príručky, ktorej autorské výtlačky v stredu 10. apríla v miestnostiach našej ustanovizne odovzdali autorke Anne Horvátovej, jazykovej redaktorke NVU Hlas ľudu. Príručku spoločne vydali NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov a jazykovým redaktorom je univerzitný profesor Dr. Juraj Glovňa. Knižočka je výsledkom viacročného sledovania jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov. Zachytené sú v nej najčastejšie zaužívané nenáležité slová a tvary. Prehľadne je koncipovaná a každý záujemca sa v nej ľahko vynájde. Na fotke je záber z odovzdávania autorských výtlačkov.

J. Pániková     

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs