K Medzinárodnému dňu spomienok na obete holokaustu

6.feb 2013

K Medzinárodnému dňu spomienok na obete holokaustu belehradskej galérii Átrum prebiehala koncom januára a začiatkom februára výstava o Židovskom tábore Zemun. V ňom, ako aj na Sajmišti, v Senjaku, na Banjici, v Jajincoch a v Petrovgrade, tiež v iných koncentračných táboroch, dejiskách útrap tohto prenasledovaného národa, prišlo v prvých rokoch vojny o život viac ako osemdesiat percent z 33 579 Židov, koľko ich vtedy žilo na území Srbska. Autorom expozície, ktorá nikoho nemôže nechať ľahostajným, je Nenad Fogel. Na snímke sú vojnové dejiská týrania a ničenia Židov.

                                                                                             O. F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs