K šesťdesiatinám Pavla Čániho

3.aug 2013

32SNSCani-60_JPGZa hojnej návštevnosti milovníkov umenia v piatok 2. augusta v Galérii Zuzky Medveďovej otvorili samostatnú výstavu akademického maliara a grafika Pavla Čániho, pri príležitosti jeho životného jubilea. Po slovách kurátora výstavy a autora katalógu Vladimíra Valentíka a prečítaní vlastnej výtvarnej eseje univerzitného profesora Michala Babiaka, česť otvoriť výstavu k šesťdesiatinám P. Čániho pripadla podpredsedovi Vlády Slovenskej republiky a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi. V dojatí nad povedaným sa krátko prihovoril i autor výstavy, ktorý je zároveň aj terajším riaditeľom Galérie Zuzky Medveďovej v Petrovci. V hudobnej zložke vernisáže na klarinete zahral Bogdan  Ranković.

  K. Gažová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs