J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970)
V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu.
V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade.
V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine.
Kontakt: ciep@hl.rs