Nový Sad: Koalícia SPS – JS odovzdala listinu

9.mar 2016

Nový Sad: Koalícia SPS – JS odovzdala listinu

Foto: www.rtv.rs

Foto: www.rtv.rs

Tretia v poradí volebnú listinu odovzdala koalícia SPS – JS.

Na voľbu odborníkov v Zhromaždení mesta Nový Sad dnes ráno Mestskej volebnej komisii koalícia SPS – JS odovzdala volebnú listinu Ivica Dačić – Socialistická partia Srbska (SPS) – Jednotné Srbsko (JS) – Dragan Marković-Palma.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs