Koncert duchovnej hudby

4.aug 2013

32Siroma_JPGV rámci Dňa otvorených dverí v slovenskom evanjelickom kostole v Petrovci v sobotu 3. augusta usporiadali koncert duchovnej hudby. V podaní MgA. Janka Siromu na organoch a Miroslava Poničana na trúbke (na snímke) odzneli skladby J. S. Bacha, H. Purcella, G. Mufata a iných autorov.

vlh

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs