Konferencia 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine

15.apr 2015

Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade  a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov dňa 16. októbra 2015 na Filozofickej fakulte v Novom Sade zorganizujú medzinárodnú konferenciu 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine.

Konferencia bude prebiehať v troch sekciách: lingvistická,  literárnovedná a historická.

Viac informácií o konferencii si môžete prečítať na stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs