Konfirmácia v Padine

5.máj 2014

Konfirmácia v Padine

Konfirmandi s farárom Jánom Cickom a s cirkevnou správou (Foto: Foto-štúdio Centar)

Konfirmandi s farárom Jánom Cickom a s cirkevnou správou (Foto: Foto-štúdio Centar)

V padinskom chráme Božom v nedeľu 27. apríla za prítomnosti rodičov, krstných rodičov a príbuzných sa konala slávnosť konfirmácie. Svoju krstnú zmluvu potvrdilo štyridsaťštyri konfirmandov, takže novými dospelými členmi evanjelického cirkevného zboru sa stalo dvadsaťdva chlapcov a rovnako toľko dievčat. Konfirmandov pripravil a slávnosť konfirmácie vykonal zborový farár Ján Cicka.

                                                                                            A.Ch.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs