Konkrétne projekty a partneri

14.okt 2013

42petlamg_jpgJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: PETER LANGER, KOORDINÁTOR RADY PODUNAJSKÝCH MIEST A REGIÓNOV

– Čo podnikať, aby sa Dunajská stratégia viac dostala do povedomia a skutkov tunajších ľudí?

– Zásadne ide o to, aby občania čím rýchlejšie, už v nadchádzajúcich rokoch, pocítili konkrétny pokrok, ktorý sa dosiahne prostredníctvom tejto stratégie. Ide o konkrétne zlepšenie ich životných podmienok v rôznych oblastiach – napríklad vzdelávania, ekológie, právnej istoty. To musíme zrealizovať prostredníctvom konkrétnych projektov, ktoré uskutočníme v rámci Dunajskej stratégie. Predpokladom toho je  mať aj konkrétnych partnerov, napríklad Podunajskú akadémiu v Ulme,  Akadémiu na školenie pracovníkov vo verejnej správe vo Viedni,  univerzity, akou je Novosadská alebo tie v Bulharsku… Je tu aj koncepcia, ktorú chceme začať napĺňať a presadzovať čím skôr, najneskôr v roku 2014.

                                                                     Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs