Bystré obrázky rojace sa z hláv hútajúcich maliarov, obdivujú ľudia vo všetkých kútoch sveta. Momentka z otvorenia výstavy: (zľava) Gaco Novomesský, Vladimír Skalský, Pavel Babka, Klára Babková a Zuzana Jarmocká

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971)
Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK.
Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod.
Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice.
Kontakt: chalupova@hl.rs