O výtvarnom kumšte insitných umelcov v Kovačici sa milovníci výtvarného umenia mohli dozvedieť priamo na tvári miesta. Na snímke Martina Ryšavá (SZSZ), P. Babka a vo výklade budovy SDP Zuzana Jarmocká

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971)
Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK.
Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod.
Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice.
Kontakt: chalupova@hl.rs