Kreatornica z Kovačice

1.aug 2013
Krásna umelecká záľuba – vyrezávanie ovocia a zeleniny

Krásna umelecká záľuba – vyrezávanie ovocia a zeleniny

Združenie Galéria Zlaté remeslá z Báčskeho Petrovca ponúklo prezentovať výrobky „bratského“ združenia Klubu Kreatornica z Kovčice. Prichystali predajnú výstavu prác tohto umeleckého združenia a pomenovali ju Kreatívna banátska paleta.

V rámci výstavy sa petrovskému publiku a návštevníkom SNS predstavili Daniel Válovec unikátnymi lampami z tekvíc, Marína Bírešová originálnymi šperkami, Ivana Vereská kresbami a ilustráciami, Jaroslav Králik umeleckou fotografiou, Jaroslav Praskáč vyrezávaným ovocím a zeleninou – carvingom, Nataša Belićová vitrážami a P. Vereský tokársko-stolárskymi prácami.

J. Čiep

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs