Krojová zábava

27.feb 2013

Sekcia pre kultúrno-zábavnú činnosť a zachovávanie tradícií SKC Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade v sobotu 9. marca usporiada Krojovú zábavu s bohatou tombolou a odmenami pre najkrajšie kroje. Do tanca a na dobrú náladu bude hrať skupina Maks zo Selenče.

J. Slávik

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs