Mestský výbor LSV v Novom Sade odovzdal listinu

9.mar 2016

Mestský výbor LSV v Novom Sade odovzdal listinu

Foto: www.rtv.rs

Foto: www.rtv.rs

Mestský výbor Ligy socialdemokratov Vojvodiny (LSV) v Novom Sade včera pred polnocou odovzdal Mestskej volebnej komisii volebnú listinu Liga socialdemokratov Vojvodiny – Nenad Čanak.

LSV je druhou stranou, ktorá odovzdala volebnú listinu. Prvou bola Srbská pokroková strana.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs